فصلنامه توانبخشی نوین- راهنمای نگارش مقاله
راهنمای نویسندگان

حذف تصاویر و رنگ‌ها
راهنمای نویسندگان

  مجله علمی پژوهشی توانبخشی نوین به صورت فصلنامه و به زبان فارسی و انگلیسی منتشر می شود.

  هدف از انتشار مجله توانبخشی نوین دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی تهران ارتقاء سطح دانش و فراهم نمودن بستر مناسب به منظور تشویق پژوهشگران در زمینه های بیومکانیک، الکترونوروفیزیولوژی، کینزیولوژی، مهندسی پزشکی، کنترل حرکت و تخصصهای مرتبط با توانبخشی شامل فیزیوتراپی، گفتار درمانی، شنوایی شناسی، ارتوپدی، نورولوژی، جراحی اعصاب، روماتولوژی، زنان و زایمان، قلب و عروق می باشد. شرایط پذیرش مقالات به شرح زیر است:

  1- اصول کلی :

  1-1) مقاله ارسالی نباید در یکی از نشریات داخلی به چاپ رسیده باشد و یا به طور همزمان برای سایر مجلات ارسال گردد. این مورد باید به تایید کتبی نویسنده مسؤول رسیده باشد.

  2-1) آیین نگارش زبان فارسی به طور دقیق و کامل رعایت شود. از بکار بردن کلمات خارجی که معادل فارسی مناسب و رسایی دارند خود داری شود. چنانچه واژه مناسب فارسی جهت جایگزینی وجود ندا شت اصل واژه انگلیسی داخل پرانتز بعد از آوانویسی آن به زبان فارسی آورده شود.

    3-1) مطالب مقاله بصورت یک ستونی و یک خط درمیان با رعایت حاشیه لازم ( حداقل دو سانتیمتر) تایپ گردد.

  4-1) مسئولیت مطالب و نکات علمی مقاله بر عهده نویسندگان آن می باشد.

  5-1) در متن مقاله نام بیمار ذکر نشود و چنانچه تصویر بیمار وجود دارد چشم وی پوشانده شود و رعایت اصول کمیته اخلاق پزشکی برای انسانها و برای حیوانات آزمایشگاهی دستورالعمل کمیته اروپا رعایت شده باشد.

  2- نوع مقالات :

  الف - مقالات اصیل (Original Articles) : نتیجه تحقیقات و پژوهش نویسندگان باشد

  نحوه تنظیم آن شامل :

 • 1- صفحه اول عنوان یا Title Page شامل : عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی نویسندگان، درجه علمی و آدرس دقیق کلیه نویسندگان ( تلفن، e-mail ) ، محل انجام پژوهش، مسئول مقاله ( Correspondence )، عنوان تکراری (Running title) و تاریخ ارسال مقاله.
 • 2- صفحه دوم خلاصه فارسی حداکثر 200 کلمه شامل: زمینه و هدف، روش بررسی، یافته­ها، نتیجه گیری و کلید واژه­ها.
 • 3- صفحه سوم خلاصه انگلیسی (Abstract) سازمان یافته از نظر مفهوم معادل فارسی شامل : Background and aim, Materials and methods, Results, Conclusion, keywords

  3- صفحه چهارم به بعد اصل مقاله شامل:

  مقدمه :

 • 1- اطلاعات قبلی و یافته های مرتبط با تحقیق با ذکر شماره منابع
 • 2- ضرورت انجام تحقیق
 • 3- سئوالات و بیان چگونگی رفع آن توسط این تحقیق
 • 4- بیان هدف تحقیق

  روش بررسی:

 • 1- نوع مطالعه، روش انتخاب نمونه و کنترل آن، سن، جنس، جزئیات روش کار، مواد و ابزار
 • 2- زمان و مکان انجام پژوهش
 • 3- نحوه جمع آوری اطلاعات
 • 4- رعایت موازین اخلاق در پژوهش
 • 5- آزمون های آماری

  یافته ها :

 • 1- متن، جداول و نمودارها ( میانگین با حدود اطمینان - میانه با دامنه ) مطابق ارائه و ترتیب در متن نتایج
 • 2- اجتناب از نشان دادن همه یافته ها بجز نتایج مهم و ضروری و تعیین کننده
 • 3- استفاده از جداول و نمودار با حداقل ممکن
 • 4- نمودارها سیاه و سفید و دو بعدی
 • 5- عنوان جدول بالای آن و نمودار زیر آن با ذکر شماره
 • 6- پرهیز از تکرار نتایج بصورت جدول و نمودار

  بحث :

 • 1- ذکر آثار و اهمیت یافته های بدست آمده و محدودیت های آن
 • 2- مقایسه یافته های جدید در تحقیق با یافته های موجود در مقدمه و منابع
 • 3- ارائه و توضیح علت تفاوت احتمالی بین نتایج با سایر منابع در مقدمه تحقیق
 • 4- توضیح موارد کاربرد نتایج این تحقیق بطور علمی و قابلیت تعمیم پذیری آن
 • 5- ذکر راهکارهای نوین و فرضیه های جدید و راهنمایی برای ادامه تحقیق

  منابع :

  شماره منابع در متن داخل پرانتز و به ترتیب حضور می باشد بطوریکه از عدد یک شروع و به ترتیب اضافه گردد.

  نحوه تنظیم و نگارش آن بر اساس دستورالعمل Vancouver به شرح ذیل است :

  - برای کتاب : نام خانوادگی/ نام نویسنده / اسم کتاب / محل نشر / ناشر /سال انتشار/ صفحه .

  Hertling D, Kessler RM. Management of common musculoskeletal disorders: Physical Therapy Principles and methods. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2006, 50-55

 - برای فصلی از کتاب:

  Tillman LJ, Chasan N. Properties of dense connective tissue. In: Hertling D, Kessler RM, editors: Management of common musculoskeletal disorders: Physical therapy principles and methods. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2006, 3-13.

 - برای مقاله : نام خانوادگی/ نام نویسندگان/ عنوان مقاله/ نام نشریه/ سال انتشار / شماره نشریه / شماره صفحه .

  Riddell JS, Haddian M. Field potentials generated by group Ia muscle afferents in the lower - lumbar segments of the feline spinal cord. J Physiol (Lond.) 2000;522(1):97-108

 - نگارش مقالات با فرمت الکترونیکی:

  Joenes DW, Sutow EJ, Graham BS. Influence of plasticizer on soft polymer gelation. J Dent Res 1986;65(5): 634-42.

  Available from: http://bmj. journals.com/cgi/content/full/333/7571/723 (accessed 10 Oct2006).

 - چنانچه رفرنس مورد استفاده در یک پایان نامه باشد، نام دانشجو، عنوان و در کروشه کلمه پایان نامه و سپس شهر و کشور و دانشگاه و سال آورده می شود .

Bunker VM. Nutrition in the elderly with particular references to essential trace elements [dissertation]. Southampton England: univ. Southampton; 1987.

  * اسم کلیه مجلات در همه منابع مقاله یک نویسنده واحد یا به صورت کامل بیاید یا به صورت اختصاری و اصل همگنی رعایت شود.

  4- صفحات بعد از اصل مقاله : 

  عکس­ها، نمودارها و جداول مربوط به مقاله به همراه توضیحات بطور جداگانه در دنباله متن اصلی شماره گذاری شده و با کیفیت مناسب ارسال گردد. عکس‏های اسکن شده باید با رزولیشن حداقل 600dpi باشند. عکس های ارسالی بصورت اصل به همراه سه نسخه مقاله با ذکر شماره عکس و نام نویسنده در پشت آن باشند.

  ب - مقالات مروری(Review Articles) : مقاله نویسندگانی با تالیفات و تجربیات کافی در موضوع مورد نظر.

  نحوه تنظیم آن شامل :

  خلاصه مقاله : مانند خلاصه مقالات اصیل

  متن مقاله: مشتمل بر مقدمه، روش، بحث، نتیجه گیری، چکیده فارسی و انگلیسی، فهرست منابع ( منابع استفاده شده نباید از 30 مورد کمتر باشد)

  ج- مقالات گزارش مورد ( Case Study) : موارد محدود و خاص بطوریکه دارای جنبه آموزشی و زمینه ساز پژوهش باشد.

  نحوه تنظیم آن شامل:

  خلاصه مقاله : شامل مقدمه معرفی مورد و کلمات کلیدی

  متن مقاله: مشتمل بر مقدمه، شرح مورد، بحث، چکیده فارسی و انگلیسی.

  شورای نویسندگان در پذیرش یا رد مقالات آزاد است و حق ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می دارد.

  استفاده از مندرجات مجله با ذکر کامل مأخذ آزاد است.

  نشانی دفتر مجله :

  تهران- خیابان انقلاب، پیچ شمیران، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران
تلفن : 77644937

  پست الکترونیک : modern_rehabilitation1@tums.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه توانبخشی نوین:
http://mrj.tums.ac.ir/find.php?item=1.48.13.fa
برگشت به اصل مطلب