:: جلد 9 - ویژه نامه شماره سه فصل زمستان ::
جلد 9 - ویژه نامه شماره سه فصل زمستان صفحات 79-85 برگشت به فهرست نسخه ها
ترجمه و بررسی روایی و پایایی مقیاس منبع کنترل رفتار در بزرگسالان دارای لکنت
عباس پور ابراهیم عمران1، محمدرحیم شاهبداغی2، سلمان عبدی1، محمد کمالی3
1- دانشجوی کارشناسی ارشد گفتاردرمانی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
2- کارشناس ارشد گفتاردرمانی، عضو هیأت علمی دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران ، shahbodaghi@sina.tums.ac.ir
3- دانشیار، عضو هیأت علمی گروه علوم پایه، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران
چکیده:   (5544 مشاهده)

زمینه و هدف: منبع کنترل به عنوان میزان درکی که فرد نتایج را تحت تاثیر رفتار خود می‌داند، تعریف شده است. بعضی از افراد دارای لکنت مسئولیت های پیگیری درمان را می پذیرند که در نتیجه بهبودیشان نیز حفظ می شود؛ درحالیکه افرادی که به این مسئولیت ها توجهی نمی کنند در خطر بازگشت (لکنت) قرار می گیرند. لزوم دسترسی به ابزاری برای شناسایی این پدیده و تلاش برای پیشگیری از بازگشت لکنت ضروری به نظر می رسد. یکی از این ابزار ها مقیاس منبع کنترل رفتار می باشد. هدف از این پژوهش تهیه نسخه فارسی و بررسی روایی و پایایی مقیاس منبع کنترل رفتار بود.

روش بررسی: این پژوهش روی 35 فرد بزرگسال دارای لکنت و 35 فرد بزرگسال بدون لکنت انجام شد. بعد از ترجمه و معادل سازی مقیاس منبع کنترل رفتار (LCB  :  Locus of Control of Behavior) به زبان فارسی، روایی صوری و محتوایی آن بر اساس نظر صاحبنظران مشخص شد. سپس بررسی روایی همزمان، این مقیاس به همراه مقیاس منبع کنترل راتر بر روی افراد دارای لکنت انجام شد. پایایی مقیاس از شیوه آزمون بازآزمون و ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد.

یافته ها: تمامی آیتم های مقیاس دارای ترجمه آسان و کیفیت مطلوب بودند و همچنین روایی صوری و محتوایی مطلوبی داشتند. بین دو مقیاس منبع کنترل رفتار و منبع کنترل راتر  همبستگی وجود داشت (53/0r=) و ضریب آلفای کرونباخ برای کل آزمون 85/0 بدست آمد. همچنین نسخه فارسی منبع کنترل رفتار پایایی آزمون بازآزمون بالایی داشت. (87/0ICC=)

نتیجه گیری: نتایج حاصل از پژوهش بیانگر اینست که نسخه فارسی منبع کنترل رفتار از روایی و پایایی مناسبی برای بزرگسالان دارای لکنت فارسی زبان برخوردار می باشد.

کلید واژه ها: لکنت، روایی، پایایی، منبع کنترل  رفتار

واژه‌های کلیدی: لکنت، روایی، پایایی، منبع کنترل رفتار
متن کامل [PDF 201 kb]   (2426 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ | پذیرش: ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ | انتشار: ۱۳۹۴/۱۲/۲۵


XML   English Abstract   Printجلد 9 - ویژه نامه شماره سه فصل زمستان برگشت به فهرست نسخه ها