:: جلد 9 - ویژه نامه شماره سه فصل زمستان ::
جلد 9 - ویژه نامه شماره سه فصل زمستان صفحات 58-64 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی رابطه‌ی بین شدت لکنت با نگرش ارتباطی در افراد با لکنت بزرگسال
سیدصادق رحیمی1، مرتضی فرازی2، اکبر دارویی3، عنایت الله بخشی4، وحید ولی نژاد1، سلمان عبدی5
1- دانشجوی کارشناسی ارشد گفتاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی، تهران
2- استادیار، عضو هیئت‌علمی گروه گفتاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی، تهران ، mfarazi80@yahoo.com
3- استادیار، عضو هیئت‌علمی گروه گفتاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی، تهران
4- دانشیار، عضو هیئت‌علمی گروه آمارزیستی، دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی، تهران
5- دانشجوی کارشناسی ارشد گفتاردرمانی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران
چکیده:   (6437 مشاهده)

زمینه و هدف: لکنت یک اختلال چند وجهی است که کنترل حرکتی و عملکرد زبانی را درگیر می‌کند و نوعاً تغییرات نگرشی را نیز به همراه دارد. لذا به نظر می‌رسد که بررسی رابطه‌ی بین دو بخش ظاهری (شدت) و پنهان (نگرش ارتباطی) لکنت ضروری به نظر می‌رسد. هدف این تحقیق نیز بررسی رابطه‌ی بین شدت لکنت و نگرش ارتباطی افراد با لکنت بزرگسال می‌باشد.

روش بررسی: مطالعه توصیفی-تحلیلی حاضر بر روی 56 فرد بزرگسال با لکنت انجام شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از آزمایه تعیین شدت لکنت Stuttering Severity Instrument-3: SSI-3 در موقعیت گفتاری خواندن شفاهی "متن 200 کلمه­ای (448هجایی)" و آزمون ارزیابی جامع تجربه فرد از لکنت بزرگسالان OASES-A Overall Assessment of the Speaker's Experience of Stuttering-Adult: برای بررسی نگرش ارتباطی، استفاده شد. از ضریب همبستگی اسپیرمن جهت آزمون وجود ارتباط بین شدت لکنت با نگرش ارتباطی و آزمون غیرپارامتری من­ویتنی بین سابقه درمان لکنت با شدت لکنت و نگرش ارتباطی استفاده گردید.

یافته‌ها: پس از بررسی‌های آماری، همبستگی معنی‌داری بین شدت لکنت با نگرش ارتباطی مشاهده نشد(14/0 <P). بین سن با نگرش ارتباطی (05/0 &ge;P) و سابقه درمان با شدت لکنت (001/0>P) همبستگی معنی‌داری مشاهده شد. همچنین از لحاظ آماری بین شدت لکنت با سن(13/0<P) و نیز بین نگرش ارتباطی با سابقه درمان(7/0<P)، رابطه­ی معنی‌داری  مشاهده نشد.

نتیجه‌گیری: یافته ها حاکی از این است که بین شدت لکنت و نگرش ارتباطی تفاوت معنی­داری وجود نداشت. از طرفی چون در افرادی که سابقه درمان داشته­اند، شدت لکنت کاهش یافته بود ولی نگرش ارتباطی خیر، پیشنهاد می­شود که جنبه نگرش ارتباطی نیز در درمان مورد توجه قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها: لکنت، پروتکل ارزیابی شدت لکنت، نگرش ارتباطی ، پروتکل ارزیابی جامع تجربه فرد از لکنت

واژه‌های کلیدی: لکنت، پروتکل ارزیابی شدت لکنت، نگرش ارتباطی، پروتکل ارزیابی جامع تجربه فرد از لکنت
متن کامل [PDF 179 kb]   (2299 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ | پذیرش: ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ | انتشار: ۱۳۹۴/۱۲/۲۵


XML   English Abstract   Printجلد 9 - ویژه نامه شماره سه فصل زمستان برگشت به فهرست نسخه ها